• گلدان گنبد بزرگ
  • گلدان گنبد بزرگ
  • گلدان گنبد بزرگ
  • گلدان گنبد بزرگ
  • گلدان گنبد بزرگ

گلدان گنبد بزرگ

ریال 970,000 ریال

مجموعه کاملی از طبیعت: همنشینی چوب، فلز، خاک و گیاه

برای کسانیکه دوست دارند مجموعه ای از کاکتوس یا ساکولنت هارو در کنار هم داشته باشن.

سازه فلزی به چوب زیرین وصل شده و یک مجموعه گلدان کامل رو تشکیل داده.

قطر حدودی چوب 30 سانتیمتر